آکادمی و موسسه آموزشی آداک

موسسه آموزش عالی و آکادمی آداک، به عنوان پیشگام تولید تایل های گچی در ایران، با بهره گیری از برترین اساتید فنی و حرفه ای، اقدام به برگزاری دوره های آموزش علمی و عملی نصب دیوارها و سقف های کاذب و دوره های آماده سازی بازار کار می نماید.

دوره های آموزشی:

دوره اجرای سقف و دیوار پیشرفته 5 روز

دوره بتونه کاری و اجرای پوشش نهایی ۲ روز

افراد بعد از طی کردن هر دوره ، گواهینامه پایان دوره دریافت می نمایند