02نوامبر/16
تایل گچی پانچ مربع -کد002

تایل گچی پانچ مربع -کد002

انواع تایل گچی  تایل گچی پانچ مربع کد002 -ابعاد۶۰*۶۰ و 55*55 –  ضخامت 8 میلی متر –  پشت تایل روکش گراف –  دورتایلها نوار سفید رنگ موارد مصرف : تایل های پانچبیشتر…

02نوامبر/16
تایل گچی طرح پانچ نامنظم- کد001

تایل گچی طرح پانچ نامنظم- کد001

انواع تایل گچی تایل گچی طرح پانچ نامنظم- کد001 -ابعاد۶۰*۶۰ و 55*55 –  ضخامت 8 میلی متر –  پشت تایل روکش گراف –  دورتایلها نوار سفید رنگ موارد مصرف : تایل هایبیشتر…

07اکتبر/16
تایل گچی ساده سوزنی کد- 154

تایل گچی ساده سوزنی کد- 154

انواع تایل گچی کد- 154 – تایل ساده سوزنی -تایل گچی  ابعاد60*60 و 55*55 ضخامت 7 میلی متر پشت تایل روکش   AL دورتایلها نوار سفید رنگ   موارد مصرف : تایل هایبیشتر…

07اکتبر/16
تایل گچی حصیری کد- 996

تایل گچی حصیری کد- 996

انواع تایل گچی pvc  کد996 – تایل گچی حصیری روکش  ابعاد60*60 و 55*55 ضخامت 7 میلی متر پشت تایل روکش   AL دورتایلها نوار سفید رنگ   موارد مصرف : تایل های بابیشتر…

07اکتبر/16
تایل گچی طرح تخم مرغی کد- 238

تایل گچی طرح تخم مرغی کد- 238

انواع تایل گچی تایل گچی روکش / pvc  کد238  ابعاد60*60 و 55*55 ضخامت 7 میلی متر پشت تایل روکش   AL دورتایلها نوار سفید رنگ   موارد مصرف : تایل های با روکشبیشتر…

06اکتبر/16
تایل گچی طرح پانچ نامنظم- کد001

تایل گچی کد- 001

انواع تایل گچی تایل گچی پانچ نامنظم روکش /pvc  کد001 ابعاد۶۰*۶۰ و 55*55 ضخامت 8 میلی متر پشت تایل روکش گراف دورتایلها نوار سفید رنگ   موارد مصرف : تایل های پانچبیشتر…

06اکتبر/16
تایل گچی کد 631

تایل گچی کد 631

انواع تایل گچی تایل گچی روکش / pvc  کد631  ابعاد60*60 و 55*55 ضخامت 7 میلی متر پشت تایل روکش   AL دورتایلها نوار سفید رنگ   موارد مصرف : تایل های با روکشبیشتر…