01ژانویه/17
الودگی هوا، کلان شهر ها

آلودگی هوا،چالشی برای کلان شهرها

هوای پاک مایه شادمانی رندگی بشری است که نیاز به غذاو آب می باشد. صنعت مدرن امروز ، باعث تولید گازها و ذرات زیادی می شود که هوای آزاد را آلود میبیشتر…

06دسامبر/16
رکود مسکن

صنعت در انتظار خروج مسکن از رکود

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به اینکه صنایع مرتبط با ساختمان درگیر رکود هستندفگفت تا زمانی که مسکن از رکود خارج نشود، این صنایع هم رشد نمی کنند. محسن صالحیبیشتر…

07اکتبر/16
حمایت از تولید کنندگان و همکاری بانکها با تولیدکنندگان

بی رغبتی بانکها در همکاری با تولید کننده ها

عضو انجمن تولیدگنندگان موادشیمیایی با اشاره به اینکه اساسا بانک ها خود را د ریسک فرآیند تولید درگیر نمی کنند،گفت:سیستم بانکی فقط در پروژه هایی که از کمترین ریسک ممکن برخوردار استبیشتر…

07اکتبر/16
گمرک،حمایت از صادرات

حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی مهم ترین برنامه گمرک

رئیس کل گمرک ایران به تشریح برنامه های مهم گمرک در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: گمرک الکترونیک، حمایت از تولید و صادرات غیر نفتی مهم ترین برنامه های گمرکبیشتر…