تمام نوشته های شرکت اداک

07اکتبر/16
گمرک،حمایت از صادرات

حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی مهم ترین برنامه گمرک

رئیس کل گمرک ایران به تشریح برنامه های مهم گمرک در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: گمرک الکترونیک، حمایت از تولید و صادرات غیر نفتی مهم ترین برنامه های گمرکبیشتر…