کاهش هزینه های مقاوم سازی ساختمان با استفاده از تکنولوژی های نوین

به نقل از “خبرگزاری ایسنا”، مسئول کمیته صنعت ساختمان کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان خواستار حضور و مشارکت مشاوران ساختمان در فرایند مقاوم سازی بناهای سطح شهر اصفهان شد و گفت:

استفاده از تکنولوژی های نوین می تواند هزینه مقاوم سازی را برای مالکین کاهش دهد.

 به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مهدی هراتیان فر در کمیته صنعت ساختمان کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با موضوع امکان سنجی زلزله و مقاوم سازی ساختمان های شهر اصفهان اظهار کرد:

موضوع زلزله در شهرها و روستاها یکی از مهمترین مسایل پیش روی صنعت ساختمان طی سال های اخیر بوده است .
وی به نقش موثر پیمانکاران ساختمان در تقویت سازه های ساختمانی اشاره کرد و افزود:
برای مقاوم سازی ساختمان های مسکونی و خدماتی باید عزم راسخی از سوی مالکین این ساختمان ها و مسئولان ایجاد شود.
مسئول کمیته صنعت ساختمان کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، خواستار حضور و مشارکت مشاوران ساختمان در فرایند مقاوم سازی بناهای سطح شهر اصفهان شد و گفت:
استفاده از تکنولوژی های نوین می تواند هزینه مقاوم سازی را برای مالکین کاهش دهد.
هم چنین یک استاد اقتصاد گفت:
ساختمان های بلند مرتبه موجود در زمین های محصور، معبری برای نجات ساکنین در پی حوادث غیر مترقبه ماند آتش سوزی و زلزله ایجاد نمی کند.
عبدالحسین ساسان با اشاره به اخطار پی در پی کارشناسان نسبت به وقوع زلزله در تهران گفت:
با وجود این همه اخطار اقدام جدی در این زمینه شاهد نیستیم. معماران با ایجاد بناهای برگرفته از فلسفه و زیبایی شناسی خود نقش موثری در اقتصاد و فرهنگ جامعه دارند.
وی تصریح کرد:
شهرداری اصفهان در دوره جدید می تواند روابط بین شهروندان و شهرداری را بر مبنای محیط مناسبی برای زندگی تعریف کند .
در ادامه مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان آموزش شهروندان برای مقابله با زلزله را مهم توصیف کرد و گفت:
پس از واقعه پلاسکو، شورای عالی شهرسازی شناسایی بافت های فرسوده در مقابل حوادث غیر مترقبه را در دستور کار قرار داد و ایمن سازی ساختمان ها با نظارات شهرداری ها مورد تصویب قرار گرفت .
منصور شیشه فروش تاکید کرد:
آیین نامه و بخش نامه برای مقاوم سازی ساختمان ها کم نداریم و مهم اجرای آن است.
وی استفاده از مصالح سبک و افزایش قدرت ساختمان ها را دو مولفه مهم در فرایند مقاوم سازی ساختمان ها برشمرد و گفت:
در راستای استاندارد بودن مصالح ساختمانی، اداره کل استاندارد نظارت ویژه ایی بر تولید مصالح استاندارد دنبال می کند .