تایل گچی ، کناف، سقف کاذب

پیش بینی قیمت مسکن

برخی کارشناسان بازار مسکن ،به دلیل اینکه رشد مثبت مسکن کمتر از نرخ تورم بوده است، این بازار را هنوز راکد می دانند.

بررسی های اولیه برای پیش بینی بازار مسکن96 بیانگر این نکته است که باآنکه بازار مسکن وارد یک دوره رشد نسبی قیمت ها و افزایش حجم معاملات شده است اما به دلایل مختلف برخی کارشناسان اقتصاد کلان و اقتصاد بخش مسکن، پیش بینی های ضد و نقیضی ارایه می دهندو برخی معتقدند ، این رشد در سال آینده ( رشد غیر تورمی)بوده و رشد قیمت مسکن در بهترین حالت در سال آینده برابر با نرخ تورم خواهد بودو عده بیشتری نیز بر این اعتقادند که بازار مسکن نرخ تورم راپشت سر می گذارد و قیمت مسکن و ساختمان افزایش می یابد.