تایل گچی، تایل 60*60، سقف کاذب

** نگرش صنعتگران
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ضرورت توجه بیش از پیش به موضوع صادرات مورد تاکید است و صنعتگران باید علاوه بر بازار داخل، عرصه جهانی را هم مورد توجه قرار دهند و چنانچه بخواهید به جهش مناسب برسید، لازم است به بازار جهانی نگاه شود و جهانی فکر کرد.
به گفته وی، صنعت بدون کیفیت و صادرات مفهوم پیدا نمی کند و توسعه صنعت نیازمند نگاهی جهانی است، در عین حال لازمه دستیابی به توسعه بیشتر در صنایع مختلف با نگرش به بازار جهانی امکان پذیر است.

صادرات یک ضرورت نه یک گزینه