تایل گچی پانچ دایره منظم تولید شده در کارخانه آداک پوشش شرق با برند صادراتی APS . کد P005